Jeśli chcesz, żeby:

 • syn oparł się wpływowi kolegów ze szkoły i miał "wewnętrzną tarczę" przeciwko złu, zagrożeniom medialnym itp.,
 • wzmocnić jego wiarę, pewność siebie, bo widzisz, że się "wam wymyka",
 • mieć plan wychowawczy - taki na lodówkę, który oparty jest na tradycyjnych wzorcach formowania człowieka,
 • nauczyć się wzbudzać w dziecku pasję i odkrywać jego mocne strony, zainteresowania,
 • ukształtować silny, stabilny charakter dzięki wytrwałości,
 • to MAM ROZWIĄZANIE 

Wytrwałość najlepszą inwestycją na przyszłość

Dzięki niej dziecko w przyszłości osiągnie sukces zawodowy, osobisty, właściwie ułoży relacje między ludźmi.

W końcu zdobędzie to, co najważniejsze w życiu (bo „kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony”). Doprawdy trudno znaleźć kogokolwiek, kto osiągnął coś w życiu, a nie był wytrwały. Aż dziw bierze, że tak niewielu pedagogów mówi o wychowaniu tej sprawności.

Musisz zatem zacząć wychowywać tę cnotę. 

Tradycyjna i nowoczesna

Metoda, którą proponuje jest sprawdzona przez pokolenia, zakorzeniona w tradycji, ale teraz została zepchnięta do podziemia poprzez tzw. bezstresowe wychowanie.

Według tego wzorca wychowywano dzieci w różnych epokach. Przygotowany plan działania odwołuje się do tradycji klasycznej i katolickiej, a jednocześnie nawiązuje do współczesnych źródeł (np. w kontekście teorii nawyków).

Jest to zatem metoda tradycyjna w treści, ale przełożona na współczesne realia. Dostosowana do warunków, w których funkcjonuje przeciętna, polska rodzina.

charakteru, ulegającą pokusom tego świata. 

Co zmieni się po wysłuchaniu kursu?

 • przestaniesz działać po omacku i swoje cele wychowawcze nakierujesz na 5 najważniejszych cech wytrwałości. Precyzyjne ich namierzenie skraca czas włożony w wychowanie,
 • wykorzystasz realnie kilkanaście różnych metod, które istotnie przyśpieszają formowanie sprawności, 


 • zastosujesz pewną strategię, która buduje wytrwałość z radością na twarzy; bez oporu ze strony dziecka, 
 • twórczo wykorzystasz duchowe (religijne) metody, które naj-prawdopodobniej obecnie pomijasz bądź bagatelizujesz,  
 • unikniesz krytycznych błędów, które hamują w dziecku rozwój zainteresowań i pasji,


 • otrzymasz plan wychowania "taki na lodówkę" i wykorzystasz go na zasadzie kopiuj-wklej, 
 • przy pomocy listy kontrolnej z łatwością wdrożysz proponowany system w życie,
 • poznany system kształtowania charakteru z powodzeniem użyjesz do wychowania innych cnót moralnych.


"Kod zwycięzcy" - moduły

Kurs składa się z 12 lekcji podzielonych na 4 główne zagadnienia (moduły):

Moduł I: Czym jest wytrwałość? (1 lekcja)

 • Pojęcie cnoty. Różnice z nawykiem.
 • Rozumienie wytrwałości.
 • Wady wytrwałości

Moduł II: Metody formowania cnót (4 lekcje)

 • Strategie wychowania cnót u dzieci i młodzieży
 • Metody oparte o nauczanie
 • Metody oparte o przywyczajanie
 • Metody o charakterze duchowym

Moduł III: Przedmiot cnoty wytrwałości (1 lekcja)

 • Nuda
 • Ciekawość
 • Trud
 • Radość
 • Upór 

Moduł III: Wychowanie pięciu elementów wytrwałości (6 lekcji)Opanowanie znużenia

 • Opanowanie nadmiernej ciekawości
 • Pokonywanie trudności
 • Odnajdywanie radości
 • Przezwyciężanie uporu
 • Podsumowanie  

Co konkretnie otrzymasz?

Dostęp do nagrań kursu

14 nagrań audio szkoleń. Ich czas trwania od kilku do kilkunastu minut (w sumie ok. 2 godz. 45 min);

Lista kontrolna

„Czas na działanie” - kilkustronicowe materiały zawierające wskazówki odnośnie proponowanego programu wychowawczego; swoista instrukcja postępowania - znajdziesz w niej informacje co powinieneś zrobić (w pdf).

Ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń do kursu (pdf).

Zamawiam kurs: Kod zwycięzcy. Jak formować cnotę wytrwałości?