Jak zwracać się do dzieci,

aby reagowały bez buntu

i wiecznych dyskusji?

Czego się nauczysz?

  • nauczysz się, jak egzekwować zasady w praktyce,
  • nabędziesz umiejętność takiego postępowania, aby w konsekwencji skutecznie przekazać dziecku wiarę i nauczyć wybierania dobra w trudnych sytuacjach,
  • dowiesz się, co robić, żeby dzieci nie ulegały złu, mając przeciw sobie środowisko i media,
  • zaczniesz przybierać taką postawę zewnętrzną (mimika, gesty), która sprawi, że dziecko będzie poważnie traktowało to, co do niego mówisz, 
  • odkryjesz tonację, barwę głosu oraz tempo i głośność mówienia, które optymalnie wpływają na wysłuchanie polecenia przez dziecko,
  • odkryjesz mechanizmy psychiczne, które pomagają wzmocnić Twoją cierpliwość i konsekwencję w egzekwowaniu posłuszeństwa,
  • odkryjesz 1 słowo, które pozwala łagodnie nie zgodzić się z dzieckiem, 
  • dostaniesz konkretne wskazówki, jak radzić sobie w sytuacji, gdy syn/córka nie godzi się z Twoim zdaniem i i podejmuje różne działania "odwetowe",
  • dzięki specjalnym zestawom ćwiczeń, nauczysz się jak wcielać zdobytą wiedzę w życie. 

Częste pytania

Czy to są praktyczne rozwiązania, czy teoria?

Dostajesz materiał  jak najbardziej praktyczny, z tych, jakie dotychczas przygotowałem. Płacisz za rezultaty, a nie delektowanie się wiedzą. Dlatego też kurs nie jest rozwleczony w czasie.  Pokazuję rozwiązania, które szybko prowadzą do celu.

"W jakim wieku powinny być dzieci, żeby zadziałały wskazówki podane w trakcie kursu?" 

Zasady postępowania podane w ramach kursu dotyczą dzieci w przedziale wiekowym (plus minus) 4-16 lat. Jest to przedział uśredniony, bo równie dobrze będą pomocne w kontaktach z młodszymi i starszymi.

Opinia

Słuchaczka kursu p. Teresa
Najbardziej podobała mi się część dotycząca postrzegania nastrojów rodziców/wychowawców przez dzieci i sposobów wykorzystywania przez nich tej wiedzy, a także praktyczne wykazanie znaczenia konsekwencji w wychowaniu oraz języka niewerbalnego w relacjach z innymi ludźmi.

Podstawowe informacje. Czas i materiały dodatkowe

Czas trwania kursu

Kurs trwa 2,5 godz.. Zawiera 9 nagrań podzielonych na trzy moduły. Ideą kursu jest praktyczna wiedza . Otrzymujesz informacje, które możesz natychmiast zastosować.

Lista czynności do wykonania

Każdy uczestnik kursu otrzymuje wskazówki co konkretnie musi zrobić, aby osiągnąć efekty.

Zestaw ćwiczeń i zadań do każdej lekcji (PDF)

Zestaw ćwiczeń i zadań do każdej lekcji (PDF) dzięki którym od razu nauczysz się, jak praktycznie stosować zdobytą wiedzę.

Schematy (PDF)

Schematy (PDF) - najważniejsze idee kursu w formie zapisu graficznego (PDF). Niektórzy są wzrokowcami i łatwiej ogarniają treści, gdy ujęte są w formie wykresu. Dla nich właśnie są Schematy.

Cena: 67.00 zł